Destanlarda Demirci

Sanayi devrimi ile başlayan ve son yıllarda hızla artan bu sürecin bir bakıma geleneksel mesleklerin  unutulmasına sebep olacağı düşünülmektedir. Belki de bu durum kaçınılmazdır ancak unutulmamalıdır ki geleneksel meslekler bir toplumun yapısını anlatan en iyi folklor ürünlerindendir. Geleneksel  meslekler sayesinde içinde yaşadığımız toplumun geçmişi hakkında bilgi sahibi olup örf adetlerimizin ne anlam ifade ettiklerini anlarız.  Geleneksel demircilik mesleği; el sanatları bünyesinde yer alan ve ana maddesi demirin ısıtılarak basit el aletleri yardımıyla işlenen geleneksel bir zanaattır. Türk kültüründe demircilik önemli yer tutmaktadır. Ergenekon Destanı’nda ana motiflerden biri demircilerdir.  Oğuzlar ile Göktürkleri Ergenekon’dan kurtaran bir demircidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir