Wrought Iron Garden Door

Türk mimarîsinin önemli unsurlarından biridir. Kapılar iki çeşittir. Biri yalnız giriş vazifesini gören basit ve küçük kapılar, diğeri de anıtsal binalarda cephelerin en süslü kısmını meydana getiren ve taçkapı adı verilen büyük ve gösterişli kapılardır.

Selçuklu mimarîsinde taçkapılara büyük önem verildiği görülür. Selçuk devrinde taçkapılar hemen hemen binanın en süslü kısmını meydana getiriyordu, ön Asya’nın bütün İslâm-türk binalarında Selçuklu, Osmanlı devri binalarında kapı en önemli bir kısımdır.. Hemen hemen binanın kubbesi seviyesine kadar yükselen kapılar bütün cephenin en süslü kısmını meydana getirir. Göze ilk çarpan kısım olan kapılara Selçuk mimarları büyük önem vermiş ve bütün süslemeyi kapılar üzerinde toplamışlardır.

Taçkapıların cephesindeki büyük kemerin etrafı silme ve pervazlarla çevrelenmiş, taştan oyma bezemeler, kabaralarla süslenmiştir. Bu süslemeler halı veya kumaş bezemelerini andırır. Halkın girmesine ayrılan büyük kapılara Osmanlılar cümle kapısı adını verirler. Cümle kapısı aynı zamanda bir taçkapı anlamında olabilir. Genellikle bütün taçkapılar bir cümle kapısıdır. Osmanlı taç-kapıları Selçuklu kapıları kadar gösterişli ve süslü değildir.

Ferforje Demir kapı kanatları, dövülerek biçimlendirilen ince şerit levhalar halindeki geniş parçalarla, dövme demir çivilerle perçinlenerek oluşturulmuşlardır.

59