Wrought Iron Garden Rail

Osmanlı mimarisinde özellikle pencere ve korkuluk elemanı olarak kullanılan, geleneksel unsurlardan biri olan parmaklıklar Selçuklulardan başlayarak tanzimat  dönemine kadar benzer özelliklerle devam etmiştir.

Parmaklıklar, dövme demir çubukların birbiri içine geçirilerek  kesişme  yerlerine lokma denilen küp biçimli parçaların dökülmesiyle  oluşmaktadır.

Örneğin ferforje bahçe korkuluklarında genel olarak sanatçıların çalışmalarına da bakıldığında .dekoratif süslemeler ön planda ve sürekli olarak kıvrımlar mevcut. Art Nouveau sanatçıları doğadan esinlendiklerinden eserlerinde bitkisel motifler bulunur.

59