Wrought Iron Balcony Rails

Şebeke veya ferforje kavramları uygulama ve işlevleri bakımından birbirine yakın görünmektedir. şebeke cami, mescit, medrese, türbe gibi yapılarda  pencere açıklıklarında uygulanmıştır. Ferforje ise daha çok sivil mimaride, köşk, villa ve konaklarda nadiren de diğer yapılarda karşımıza çıkmaktadır.

Bu   iki kavram arasında ortak olan en önemli özellik hiç şüphesiz demirin dövülerek şekillendirilmesidir. Bu  kavramları birbirinden ayıran en açık fark ise uygulamada ve kullanımda ortaya çıkmaktadır.

Şebeke, pencerenin dört tarafındaki sövelerine yerleştirilirken , ferforje; iki yan ve alt kısımdan sabitlenir üst kısmı serbest olarak  bırakılır veya  motiflerle süslenerek sonlandırılır.

Mimarlık, iç mekân tasarımı, endüstri tasarımı, grafik gibi tüm tasarım sanatlarını kapsayan bu stilin görsel özellikleri, çiçek motifleri, organik biçimler ve akıcı yuvarlak çizgilerdir.

59