Wrought Iron Building Door

Kapı, kişinin, kurumun, şehrin mahreminin başladığı kutsal bir noktadır.. Kapı, ev ile anılır. ev ile avlu eskiden birleşikti. Avlu kapısı genelde iki yana açılır ve çatal kapı denilirdi. Çatal kapı, avlu kapısı demekti. Bu kapının içeri açılan kısmına araç gereç konduğundan üst kısmı dam yada çatı ile kapalı olurdu. Bu kısma, sayvat denirdi. Kapılar genelde boyasız olurdu.

Türk Medeniyeti ve kültüründe kapıların önemi büyüktür. Kapılar, genellikle ahşap ve işlemeli olurdu. Her kapının ayrı bir kimliği vardı. Ekonomik olarak iyi durumda okumuş ve kültürlü ailelerce kapıya yıldız, gezegen, çiçek ve meyve resimleri işli olurdu.

59