Wrought iron and Network

Yapıları aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve , cam panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı hale getirilen açıklıklara pencere denir. Yol seviyesinde veya ulaşılabilir yükseklikte olanlar tedbir ve güvenlik amaçlı olarak ahşap, mermer veya madenden kafes şeklinde kaparmalara şebeke denir.bu kapatma işlemini isimlendirme konusunda bazı kavram karışıklıkları söz konusudur. Bu isimlendirmeler arasında; kafes, korkuluk, parmaklık, şebeke ve ferforje isimleri öne çıkmaktadır.

Şebeke veya ferforje kavramları dil farkları bir tarafa bırakılacak olursa kısmen uygulama ve işlevleri bakımından birbirine yakın görünmektedir. Ancak şebeke cami, mescit, medrese, türbe gibi yapılarda pencere açıklıklarında uygulanmıştır. Ferforje ise daha çok sivil mimaride, köşk, villa ve konaklarda nadiren de diğer yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kavram arasında ortak olan en önemli özellik hiç şüphesiz demirin dövülerek şekillendirilmesidir. Bu kavramları birbirinden ayıran en açık fark ise uygulamada ve kullanımda ortaya çıkmaktadır. Şebeke, pencerenin dört tarafındaki sövelerine yerleştirilirken , ferforje; iki yan ve alt kısımdan sabitlenir üst kısmı serbest olarak bırakılır veya motiflerle süslenerek sonlandırılır.

39