Sanat

Hızla değişen dünya, insanların hayatı birçok yönden etkiledi. Pek çok meslek yok olma noktasına gelirken sanat ve sanat dünyası da yeni anlayışlar oluşturdu.

Orhan ve İdris Savaş bu değişim gerçekliğinde, malzemelerin sunduğu olanakları taze bir bakış açısıyla ele alacak şekilde demirciliği sanat seviyesine taşımanın özlemini çekiyorlardı. Meslekleri ile güzellik beğenisini geliştirecek bir sanat anlayışı geliştirebileceklerini düşündüler. Bu özlem ile sanat kavramı zanaat ile destekleyen çalışmalar başlattılar.Yavaş ama emin adımlarla ilerlerken dekoratif olan şeylere karşı duyulan genel ilgi ile sanatta yeni bir yaklaşımın öncülüğünü yaptılar. Bu kapsamda kurslar ve çeşitli etkinlikler düzenlediler. Ulusal ve uluslararası etkinliklere katıldılar.

2012-2019 yılında International Artist Blacksmiths organizasyonlarında ülkemizi temsilen davet edildiler. Bu kapsamda düzenlenen uluslararası yarışmalarda “Love is Burn”, “Dervish”, “Endles Power”, “Think Positive-Live Positive”, “Savaşı Durduran Türkü”, “Birds Want Peace” gibi sanatsal çalışmalarıyla en iyi obje, en iyi heykel, en iyi figür, en iyi tasarım, en iyi ekip gibi pek çok ödüle layık görüldüler.

Eserlerini 2016 yılında Fransa’da Paris’de düzenlenen Maison Object Tasarım Fuarı’nda ve 2015 yılında İtalya’da Verona’da düzenlenen Marmomac Doğal Taş Fuarı’nda sergilediler.

2016 yılında İngiltere Uluslararası Demir Sanatçıları’nın (British Artist Blacksmiths Association) Belçika’nın Ypress kentinde düzenlediği 1. Dünya Savaşı’nın 100. Yıl etkinliklerine, İtalya Milan Design Week 2018 Genç Yetenekler Asya Pavilionu’na davet edildiler. Onlar, geleneksel yöntemleri devam ettirdikleri modern teknoloji ve sanat ile uyumlu çalışmalarını ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürmektedirler.

temirci
Farklı coğrafyalarda, farklı dinlere mensup ve farklı zamanlarda yaşamış tüm Türk kültürlerinde bu madenin ismi “temir”, madene şekil verenler de “temirci”şeklinde ifade edilmiştir. Uygurlara ait Bezeklik şehrindeki duvar resminde bir kişinin tavsiri vardır ve altında şöyle yazar: “Bu temircidir.” Temircinin kutlu ve bilge bir yönü olduğuna inanılır. Yakut Türklerinde ise: “Temirci ve kam aynı kuşun tüyleridir” şeklinde bir deyiş vardır. Tarihe yön veren medeniyetlerin ortak özellikleri madenle özellikle de demir ile olan ilişkilerindeki başarılarıdır. Ancak değişen zaman değişen ihtiyaçlar demir ile kültürlerin bağının farklılaşmasına sebep olmuştur. Değişen dünyada özün korunarak yeni olana aktarılması esas hale gelmiştir. “Temirci” insanlık tarihi boyunca her zaman özgün olanı en yüksek nitelikte icra eden olmuştur. Orhan ve İdris Savaş ile “Temirci” koleksiyonunda kadim bilginin özünden gelen ruhunun yeniye uyarlanışına şahit olmaktayız. Kutlu ruh koleksiyondaki her bir eserde farklı formlar halinde vücut bulmuştur. Kimi bir tema bağlamında kimi ise bağımsız düşünceler ile. Onların eserlerinden bir kez daha anlıyoruz ki demir ateş ile azim ve muhabbetle buluştuğunda ilham verici sanatsal bir değere, ruhaniyete kavuşabiliyor. Bu yüzden katalog hazırlanırken, fazla söz ile gölge etmek yerine eserlerin anlattıkları öykülere tercüman olunmaya özen gösterilmiştir. Temirci koleksiyonu kendi içinde çeşitlenen, değişen ve dönüşen yapısı ile aslında canlı bir karaktere sahip. Zaman ne gösterir bilinmez. Ancak anlıyoruz kitemircinin söyleyecek çok sözü var ve söylemeye devam edecektir.

Doç. Dr. Başak Burcu Eke